Revisjon sikrer rett informasjon til marked, samarbeidspartnere og eiere

Kontroll

Oppnå bedre kontroll over virksomheten. 

Risiko og muligheter

Revisjon bidrar til økt kontroll og kartlegging av risiko.

Rett bilde av virksomheten

Revisjon gir deg korrekt bilde av virksomheten.

Økt kunnskap

Benytt revisor til økt forståelse i din virksomhet. 

Revisjon

Revisjon av årsregnskap, årsoppgjør, etablering, skatt og avgift.

Regnskap

Regnskapsførsel, fakturering, lønnskjøring, oversiktlige rapporter.

Kontakt oss

Eide Revisjon AS

Mellomila 93 A, 7018 Trondheim
Telefon: 97034956
E
post: post@eiderevisjon.no

© 2020 Eide Revisjon AS
Org.nr.: No972 407 208MVA