Aktuelt fra revisorforeningen

Nyheter (RSS)

 • Faren i trådløse nett
  Mange er kanskje ikke klar over at det kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko å surfe på trådløse nett (WiFi). Nedenfor følger noen tips som kan gjøre det sikrere å surfe på trådløse nett.
 • Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen»
  Skattedirektoratet vil endre rettledningsteksten for tilfeller der et AS eier næringseiendom som verdsettes etter den såkalte «sikkerhetsventilen»
 • Dyrere el-firmabil – gunstig med yrkesbil
  Mens skatten for firmabilbrukere ble økt fra 1. januar i år, kan håndverkere og andre med tjenstlig behov for varebil kl. 2 få en skattebesparelse på over 50 000 kroner i året. Det fremkommer i den årlige Firmabil-nøkkelen som publiseres i Revisor informerer 1-2018 med utgivelse 6. mars.
 • Konsernbidrag over landegrensene
  Yara fikk ikke medhold i lagmannsretten for sitt krav om fradrag for konsernbidrag til et datterselskap i Litauen
 • Arbeidstid til besvær
  En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig unnskyldning at den voldsomme arbeidsmengden skyldtes overivrige ansatte.
 • Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet.
 • Samfakturering av nettleie og elektrisk energi
  Bokføringsforskriften er endret med virkning fra 12. mars 2018 slik at det kan foretas samfakturering innen kraftbransjen uten at det krever særskilt dispensasjon fra Skattedirektoratet.
 • Forvaltningshonorar måtte deles opp
  Høyesterett kom til at forvaltningshonorar i private equity-bransjen måtte deles opp i en fradragsberettiget forvaltningsdel og en ikke fradragsberettiget transaksjonsdel.
 • Flere leverer regnskap
  Regnskapsregisteret mangler nå bare i underkant av 1600 regnskap for 2016, en nedgang på 39 prosent fra året før.
 • Bitcoin - skatt og MVA
  Skattedirektoratet har kommet med en veiledning om skatte- og merverdiavgiftsmessig behandling av bitcoin og andre virtuelle valutaer.
 • Byggeskandalen på Stortinget: - Kan vi ha tillit til dem som lar slikt passere?
  Byggeskandalen på Stortinget må få konsekvenser ut over at direktøren går. Tilliten må gjenopprettes!
 • Utskrift av skattemelding fra Altinn
  Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om at muligheten for etterkontroll av innlevert skattemelding på Altinn nå er blitt vanskeligere.
 • Næringslivets tilgang til kapital
  Avvikling av formuesskatten er ett av forslagene fra Kapitaltilgangsutvalget for å gi næringslivet bedre tilgang på kapital.
 • Endringer i NRS 8 God Regnskapsskikk for små foretak
  NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.
 • Strategi mot arbeidslivskriminalitet
  Regjeringen har oppdatert sin strategi mot arbeidslivskriminalitet.