Revisjon, rådgivning og veiledning

harry

Ett av våre hovedområder er revisjon av årsregnskap med eller uten revisjonsplikt. Alle Norske selskaper er utgangpunktet lovpålagt å ha en revisor. Unntak er selskap med driftsinntekter under 5 millioner, mer enn 20 millioner i balansesum er flere enn 10 årsverk.

Selv om selskapet faller inn under unntaket er det mange som ønsker revisor som rådgiver og støttespiller. Rett fokus og gode løsninger fra starten gir liten overgang til revisjonsplikt når selskapet vokser.

Fører dere regnskapet selv legger vi tilrette og utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer.

Vi hjelper deg med spørsmål rundt etablering av selskap, selskapsform, omstrukturering, attestasjon og annen bistand innenfor skatt og avgift.

 

   

 

 

 

Regnskapstjenester 

portrett1

For selskaper som ikke har revisjon hos, kan vi tilby regnskapstjenester.