Tjenester

Revisjon, rådgivning og veiledning

Ett av våre hovedområder er revisjon av årsregnskap med eller uten revisjonsplikt. Alle Norske selskaper er i utgangspunktet lovpålagt å ha en revisor. Unntak er selskap med driftsinntekter under 5 millioner, mer enn 20 millioner i balansesum er flere enn 10 årsverk.

Selv om selskapet faller inn under unntaket er det mange som ønsker revisor som rådgiver og støttespiller. Rett fokus og gode løsninger fra starten gir liten overgang til revisjonsplikt når selskapet vokser.

Fører dere regnskapet selv legger vi tilrette og utarbeider årsregnskapet og ligningspapirer.

Vi hjelper deg med spørsmål rundt etablering av selskap, selskapsform, omstrukturering, attetasjon og annen bistand innenfor skatt og avgift.

Regnskapstjenester

For selskaper som ikke har revisjon, kan vi tilby regnskapstjenester. 

Kontakt oss

Eide Revisjon AS

Mellomila 93 A, 7018 Trondheim
Telefon: 97034956
E
post: post@eiderevisjon.no

© 2020 Eide Revisjon AS
Org.nr.: No972 407 208MVA